O školi

Škola za buduće branitelje i braniteljke ljudskih prava (Human Rights Defenders School) je projekat Civil Rights Defenders namenjen studentima/kinjama društvenih nauka, mladim pravnicama/ima, novinarima/kama, kao i aktivistima/kinjama organizacija civilnog društva i svima ostalima koji imaju nameru da se profesionalno angažuju u organizacijama za ljudska prava. Program se paralelno održava u Beogradu i Nišu Cilj HRD škole je da budućim braniteljima i braniteljkama ljudskih prava pruži priliku da kroz predavanja, izradu seminarskih radova kao i organizovanjem društevno-odgovornih akcija steknu znanja potrebna za formiranje uspešnih branitelja i braniteljki ljudskih prava.

HRD školu trenutno pohađa četvrta generacija studenata koja broji oko 50 polaznika/ca. Program traje dva semestra a predavanja se odražavaju jednom nedeljno u periodu od febrara do maja i od septembra do novembra. U toku svakog semestra od polazika/ca se očekuje izrada seminarskog rad koji može biti u formi pisanog rada ili organizovanja događaja/akcije koja za cilj ima skretanje pažnje na konkretna kršenja ljudskih prava koja se dešavaju u društvu. U toku svakog semestra organizovana su i studijska putovanja u Sarajevo i Prištinu gde studenti/kinje imaju priliku da se upoznaju sa radom lokalnih organizacija i nauča više o masovnim kršenjima ljudskih prava specifičnim za ta područja. Program škole obuhvata sledeće celine:

Civil Rights Defenders je međunarodna organizacija koja se bavi zaštitom ljudskih prava i podrškom braniteljima/kama ljudskih prava. Osnovana je 1982. godine u Stokholmu. Pored Švedske, organizacija je aktivna u više od 40 zemalja na 4 kontinenta, a trenutno ima 7 kancelarija u svetu. Kancelarija u Beogradu postoji od 2000. godine.